រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថា គ្មានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ប្រេង ឬជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងតំបន់ហ្កាហ្សា(GAZA) នោះទេ រហូតដល់ក្រុមហាម៉ាស(HAMAS)ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់​​ ។

ប្រភព : AlJAZEERA